Valná hromada 2024

Autor: tk <tkucera@sokolvlasim.cz>, Téma: Pozvánky, Vydáno dne: 05. 03. 2024

se koná ,ve čtvrtek 21. 3. 2024 v 18.00 hod. v prostorách pivnice. Rozhodně účast nepodceňte: Dozvíte se spoustu informací (např. jak je to s městem a s pozemky) a navíc malá účast může znamenat opakování valné hromady v jiném termínu a spoustu zbytečných organizačních problémů.Program:
1. Zahájení a přivítání hostů
2. Volba orgánů valné hromady - pracovního předsednictva, zapisovatelů, mandátové a návrhové komise
3. Zpráva mandátové komise
4. Zpráva o činnosti jednoty, zpráva všestrannosti, zpráva odboru sportu
5. Zpráva o hospodaření jednoty a návrh rozpočtu na rok 2024
6. Zpráva kontrolní komise
7. Volba starosty
8. Volba vedoucího odboru sportu
9. Diskuse
10. Hlasování o návrhu usnesení
11. Závěr a pohoštění

Vyzýváme oddíly k nominaci delegátů (má hlasovací právo - 1 delegát na každých loňských 8 členů, nejméně však 1 na cvičební skupinu). Delegátem může být pouze dospělý člen jednoty, který zaplatil členské příspěvky před dnem konání valné hromady, nemusí ale být kmenově zapsaný v dané skupině. Podle loňského seznamu registrovaných kmenových členů (všechny skupiny a oddíly mají nárok minimálně na 1 delegáta):
5 delegátů vychází na skupinu Rodičů s dětmi i na basketbalový oddíl, 4 delegáti na volejbalový oddíl i Gymnastiku II, 2 delegáti na skupinu Cvičení ženy I, ostatní skupiny po jednom hlasu-delegátu.


Starosta jednoty a vedoucí odboru sportu se bohužel z osobních důvodů rozhodli skončit ke dni konání valné hromady. Přestože volby se měly konat až v následujícím roce, z tohoto důvodu výbor žádá o nominace oddílů na starostu a vedoucího odboru sportu z členských řad jednoty (nominovaný člen musí nominaci písemně schválit) předejte prosím v kanceláři T. J. osobně, případně do schránky nebo na e-mail rhejna@sokolvlasim.cz.

Musíme také rozhodnout o rozpočtu a prioritách pro tento rok, tak určitě tohle unikátní setkání nezmeškejte.

Těšíme se nejen na účast delegátů, ale i ostatních členů T. J. Sokol Vlašim, rodičů dětských členů, přátel a dalších hostů!