Zpět na začátek
Foto dne
Kotrč David
David Kotrč
zobrazení: 984
známka: 0
Anketa
Rozpočet jednoty je omezený, tak jaké zlepšení areálu byste chtěli příště?


Celkem hlasovalo: 155
Zápisy

Zápis z valné hromady 31.3.2011
ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY Tělocvičné jednoty Sokol Vlašim,
konané dne 31.3.2011 v zasedací místnosti sokolovny od 18.00 hod.

Počet zletilých členů  ke dni konání  valné hromady: 283
Vzhledem k tomu, že jednota má ke dni konání  valné hromady více než 100 členů, byl výborem jednoty stanoven klíč 1: 10 na každou započatou desítku

Počet pozvaných delegátů:   37  delegátů z jednotlivých oddílů
                                                  9  členů  výboru
                                                3  členové KK
                                              ostatní členové oddílů

V době zahájení přítomno:        delegátů  27  - valná hromada je usnášeníschopná
                                                      členů  - 14 nevolících
                                                      hosté  - 2
                                                      členů výboru ? 3  ( + 4, kteří byli zároveň delegáty)
                                                      členky  KK - 2
Celkem všech přítomných:           48
                                          
Valná hromada schválila  návrh programu dle pozvánky   viz  PŘÍLOHA č.1  - program byl doplněn o bod  Směna pozemku za bodem  6)
1)Zahájení                                                                                                                                                                         - přivítání přítomných  a dále vedení valné hromady provedl  starosta T.J. br. ing.Štícha
- minuta ticha za zesnulé  členky sestry  Boženu Pošvářovou, Ludmilu Hockovou

2) Volba orgánů valné hromady
valná hromada zvolila:
- pracovní předsednictvo ve složení :  br. ing. Štícha a br. Pazdera
- zapisovatelku : ses. Roušalovou
- mandátovou komisi ve složení:  sestry Koubová, Vycpálková, Steinhauserová
- návrhovou komisi ve složení: br Müller František, Müller Zdeněk, ses.Jahodářová Jana
- volební komisi :  br. Kučera Tomáš, br. Stanek Juraj, ses.Jahodářová

3) Zpráva mandátové komise: ( br.ing. Štícha - viz listina přítomných)
    PŘÍLOHA č.1a

4) Zpráva o činnosti jednoty,  náčelnice, vedoucího sportu a zástupců oddílů

- zpráva o činnosti jednoty  za rok 2010   (starosta  br.ing.Štícha)   viz  PŘÍLOHA č. 2
   informace : řízení jednoty, členská základna, stav majetku, dotace v r.2010 ? jejich využití,
   úvahy do budoucna v případě získání dotací, dotace  z výtěžku sazky budou minimální
   výzva k šetření, závěr poděkování všem kteří se starají o chod T. J., poděkování cvičitelům  
   trenérům, trenérům za práci a prezentaci TJ.

- zpráva náčelnice  ( přednesla za nepřít. ses.Koňasovou  ses.Hálková)  viz PŘÍLOHA č. 3
   seznámení s činností odboru všestrannosti ? informace o nabídkách v naší T. J. ( cvičení
   dětí -RD, MŽ, GY, florbal a  dospělých -  AE, BT, ženy, muži, rekr.  volejbal a nohejbal,
   loutkové divadlo), poděkování za práci
    
-  zpráva vedoucího sportu  (br. Mgr. Kučera)  viz PŘÍLOHA č. 4
  informace o počtu oddílů v T. J. (4 oddíly ? florbal, nohejbal, softbal, nohejbal ?celkem 103
  členů, zajišťování oddílů  převážně z vlastních finančních, informace o soutěžích, podpory
  na rozvoji  aktivní sportovní činnosti všech věkových kategorií.

  Ústní zpráva odd.VOLEJBAL br. Mach  - o činnosti a výsledcích (mužů, žen a juniorek -
  kr.přebor, postup juniorek do kr.ligy, zapojování veřejnosti VOLEJBAL OPEN )
   
  zpráva odd. SOFTBAL ? br. Libor Hejný  PŔÍLOHA 4/1 ? činnost odd., úspěchy, pozvánka    
  na tréningy, prezentace oddílu v tisku  a n internetových stránkách  http: //storks.g6.cz

  zpráva odd. FLORBAL ? br. Líska   PŘÍLOHA 4/2  - informace o činnosti odd., tréningy,
  turnaj Haluz cup, regionální soutěž  - umístění na 5. místě

  zpráva o dd. NOHEJBAL  - zaslal s omluvou na neúčasti br. Kadleček  PŘÍLOHA 4/3    
  informace o turnajích a dosažených výsledcích,  POSTUP do Krajského přeboru, pořádání
  i amatérských turnajů

5)  Zpráva o hospodaření jednoty a návrh rozpočtu 2011 (ses. Stříbrná a ses.Roušalová)
      viz  PŘÍLOHA č.5 a 6
- zpráva o hospodaření
- náklady celkem 2 163 tisíc,  výnosy celkem 1 797 tisíc Kč, vedlejší činnost skončila v zisku      272 172,52 Kč,  hlavní činnost ve ztrátě, Výnosy celkem 1 797 tis Kč,  dotace od  ČOS, Města Vlašim a Stř. Kaje byly použity pro opravy a všestrannost  a sportovní oddíly ?celk.č.
577 tis.Kč
- návrh rozpočtu na rok 2011
 nákl. celkem   1 650 tis  
 výnosy celkem 1 797 tis
 zisk ztráta   0
Zpráva o hospodaření a návrh rozpočtu byly jednomyslně schváleny

6)  Zpráva kontrolní komise  (ses.Babková)   viz  PŘÍLOHA  č. 7  - kontrola proběhla
28.3.2011, doklady, evidence, zápisy, hotovost, stav účtu  - shledáno bez závad

7)  Směna pozemků  (br.ing.Štícha)  - uvedeno v  návrhu usnesení  viz PŘÍLOHA č 8  + katastr.plánek, který obdrželi delegáti , jedná se  o směnu pozemků č.1692/3 (cca 112 m2)
v majetku T.J. za část  pozemku z 1694/3 (cca 400 m2) ve vlastnictví města Vlašim.
Toto je nutné pro další plánované  úpravy hřiště a jeho oplocení.  Po  přesném vyměření  bu-
de dále jednáno  (žádost ve služebním postupu Župa, ČOS, finanční vypořádání?)
V H jednomyslně tento návrh schválila.

8)  Volba starosty ? neproběhla - uvedeno v návrhu usnesení  viz  PŘÍLOHA č.8
z důvodu  rezignace dosavadního starosty br.ing. Štíchy ,( bude dále pracovat ve výboru TJ.) a odmítnutí všech oslovených uvažovaných kandidátů  nebyl starosta zvolen. TJ.Sokol Vlašim bude do konce volebního období řídit dle stanov ČOS místostarosta br. Mgr. Tomáš Kučera
.
- br.ing. Štícha požádal přítomné o posunutí přestávky a občerstvení  až po ukončení VH

9)  Schválení návrhu usnesení  (br. Zdeněk Müller)  viz  PŘÍLOHA č 8  - jednomyslně schváleno

10) Diskuze
- br.Zelenka  (starosta TJ.Divišov)- zdravice a informace o posledním sjezdu ČOS a SAZKA
- br. František Müller  informoval o spoluúčasti  na tvorbě a přípravy vydání brožury  - HIST.
SOKOLA  od r 2012 ve Vlašimi  (k nastávajícím významným výročím Sokola  v r.2012)
- ses.Vokolková  - požádala o zabezpečení branek na hřišti             
 
11) Rozloučení starosty a závěr  (br. ing.Štícha) ? informace o důvodech rezignace, poděkování, popřání  dobrých výsledků v práci  nadcházejícím období
- br.Kučera poděkování br.Štíchovi za práci
- závěr


Zapsala :Hana RoušalováSouvisející články:
Od začátku března jen po hranice města. Co s tím? (02.03.2021)
Sokol se nefláká ani v karanténě! :-) (01.02.2021)
Jedna smutná (31.07.2020)
Letos nově Hurá na prázdniny a noc sokoloven v jednom balení (08.06.2020)
Parkování (06.03.2020)
Sokolské setkání na Velkém Blaníku (13.11.2019)
Kdo jsou to "TY SOKOLOVÉ" ve Vlašimi aka jak dál s pozemky? (07.07.2019)
Uklízíme Česko - tedy my hlavně stráň u sokolky (01.04.2019)
Kdo jsou to "TY SOKOLOVÉ" ve Vlašimi aka pozemky městu? (26.03.2019)
Kdo jsou to "TY SOKOLOVÉ" ve Vlašimi (15.12.2018)
Sokolské oslavy 100. výročí založení Československa (07.11.2018)
Úklid a zazimování hřišť (29.10.2018)
V sobotu na Pochod zimní přírodou? (04.01.2018)
Do sokolovny přišel Mikuláš ... (09.12.2017)
Vystoupení dětských skupin s Mikulášem (01.12.2017)
Pietní akt ke vzniku samostatného československého státu (09.11.2017)
Podzimní úklid (09.11.2017)
Sešli jsme se na Velkém Blaníku (09.11.2017)
Noc sokoloven (06.10.2017)
Týden otevřených dveří má letos tři vrcholy (09.09.2017)
Smutná zpráva (24.01.2017)
Příspěvky 2017 (13.01.2017)
Sokolnovniky 16/04 (09.01.2017)
Procházka zimní přírodou (06.01.2017)
Vlastní skupina (02.01.2017)
Fyzička (02.01.2017)
Odpočinek (02.01.2017)
Radost (02.01.2017)
Zábava (02.01.2017)
Prostory (02.01.2017)
Zdraví (02.01.2017)
Přerušení dodávky vody do sokolovny v úterý 3.1. (02.01.2017)
PF 2017 (02.01.2017)
Vystoupení dětských skupin s Mikulášem (06.12.2016)
Halloween party (07.11.2016)
Halloween party (31.10.2016)
Sokolský sraz na Blaníku (30.10.2016)
Sokolnovniky 16/03 (25.10.2016)
Jaká byla 'Noc sokoloven' ve Vlašimi (02.10.2016)
Noc sokoloven v Týdnu otevřené sokolovny (12.09.2016)
Sokolnovniky 16/02 (13.07.2016)
Vítání prázdnin (05.07.2016)
Tradiční pálení čarodějnic u sokolovny (09.05.2016)
Společný jarní úklid s občerstvením na závěr (04.04.2016)
Sokolnovinky 16/01 (14.03.2016)
VOLEJBALPLES 2016 (03.03.2016)
Dětský karneval 2016 (25.02.2016)
Příspěvky na rok 2016 (09.02.2016)
Dušičková zábava (09.11.2015)
Halloween party aneb Dušičková zábava (26.10.2015)
Sokolnovinky 15/02 (24.09.2015)
Týden otevřených dveří 21-27.9. (10.09.2015)
Sokol v Karibiku (25.08.2015)
Společný jarní úklid s občerstvením na závěr (20.04.2015)
Sokolnovinky 15/01 (10.03.2015)
POZVÁNKA na volejbalový ples 2015 (23.02.2015)
Zápis ze schůze výboru 6.1. 2015 (08.01.2015)
Příspěvky na rok 2015 (08.01.2015)
Smutné zprávy (07.11.2014)
Zájezd na Župní akademii ve Voticích (17.10.2014)
Chcete si přivydělat? (14.09.2014)
Týden otevřených dveří 22-28.9. (11.09.2014)
Sokolnovinky 14/01 (16.08.2014)
Dovolená v kanceláři jednoty (28.05.2014)
Duben měsíc úklidu a čarodějnic (01.04.2014)
Zápis ze schůze výboru 11.3.2014 (12.03.2014)
Plesovou sezonu končí volejbalový ples (09.03.2014)
Vlašimská plesová sezona v sokolské režii (28.01.2014)
Sokolnovinky 13/03 (02.01.2014)
Vše nej v roce 2014 (30.12.2013)
Příspěvky 2014 (17.12.2013)
Příprava Šibřinek (21.11.2013)
Maškarní ples (Šibřinky) (09.11.2013)
Pojďte s námi slavit republiku na Blaník! (27.10.2013)
Zápis ze zářijové schůze výboru (16.09.2013)
Zápis ze srpnové schůze výboru (19.08.2013)
Sokolnovinky 13/02 (11.06.2013)
Zápis z květnové schůze výboru (17.05.2013)
Sokolský outdoorový sport na jaře (06.05.2013)
Sokolnovinky 13/01 (06.03.2013)
Provoz kanceláře na konci roku (27.12.2012)
Šibřinky ? maškarní ples k výročí 120ti let T. J. Sokol Vlašim (06.12.2012)
Maškarní ples (Šibřinky) k výročí 120ti let (29.10.2012)
Týden otevřených dveří (27.08.2012)
Pozvánka na valnou hromadu T. J. Sokol Vlašim (08.03.2012)
Zpráva starosty o činnosti jednoty za rok 2010 (02.05.2011)
Usnesení valné hromady ze dne 31.3.2011 (02.05.2011)
Zpráva o činnosti sportovních oddílů T. J. Sokol (01.04.2011)
Valná hromada T. J. Sokol Vlašim (16.03.2011)
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5
| Autor: rh | Vydáno dne 23. 04. 2011 | Počet přečtení: 2106 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář" | Informační e-mailVytisknout článek
Nejbližší akce
<   Červenec   >
PoÚtStČtSoNe
   1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Stručně
17.05.2021: Další rozvolnění
Ode dneška (za podmínky negativního testu, očkování, potvrzení o prodělané nemoci) už nejen až 30 lidí na venkovním sportovišti, ale také až 10 lidí na vnitřním sportovišti.

06.05.2021: Rozšíření pravidel pro sportování
Pořád pouze venku, mládež, max. 20 svěřenců, 1 osoba na 15m2, zápis docházky, test nebo čestné prohlášení

11.04.2021: Venkovní aktivity startují
Otvíráme venkovní areál: Od pondělí 12. dubna se opět dá sportovat venku v maximálním počtu 20 lidí
© 2020 -tk- Sokol Vlašim. Všechna práva vyhrazena.
Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat