Zpět na začátek
Foto dne
220220karneval_d
220220karneval_d
zobrazení: 126
známka: 0
Anketa
Rozpočet jednoty je omezený, tak jaké zlepšení areálu byste chtěli příště?


Celkem hlasovalo: 5160
Zápisy

Zpráva starosty o činnosti jednoty za rok 2010
V roce 2010  T. J. řídil  9-ti členný výbor ve stejném složení jako v roce minulém:

starosta:    Ing. Jan  Š t í c h a
jednatel:    Václav  P a z d e r a
místostarosta a vedoucí odboru sportu:    Mgr. Tomáš  K u č e r a
náčelnice:    Ing. Jitka  K o ň a s o v á
hospodářka:    Hana R o u š a l o v á                                                 
členové výboru:    Jana  J a h o d á ř o v á, Ing. Juraj S t a n e k, Zdeněk M ü l l e r, Eliška  S t ř í b r n á, čestná členka výboru Vlasta  H á l k o v á
                         
dozorčí komise:    PhDr. Helena P o l e n s k á, Věra B a b k o v á,  Marie J e č m í n k o v á
                   
Placenými zaměstnanci jednoty jsou v současné době.

hospodářka -   Hana Roušalová   ( poloviční úvazek)
správce       -   Jaroslav Vohralík ? (poloviční úvazek)-prac.poměr ukončen
                        31.12.2010
nový správce -  pan Lukáš Mach od 1.12.2010
úklid              - pí.  Jana  Holadová

Daňové přiznání podává za T. J. fa Hulmák, zpracování podkladů v elektronické podobě provádí bez nároku na honorář ses.Eliška Stříbrná.

Mzdové záležitosti, odvody soc. a zdrav. pojištění  zajišťuje pí  Filipová

Běžné opravy provádí správce  a náročnější opravy zajišťujeme firmami.

Členská základna

Počet našich členů k 1.1.2011 je:
dle zaplacených spolkových známek c e l k e m :               405
                                   z toho:   z l e t i l í  :                283   
                                                 d o r o s t  a  d ě t i :  122   
 
                                                   
Z našich řad odešli na věčnost :  ses. Božena Pošvářová - 80 let
                                                    ses. Ludmila Hocková  - 65 let

Naši členové jsou organizováni v oddílech všestrannosti,  kroužku loutkového divadla a registrovaných sportovních oddílech.

Oddíly v š e s t r a n n o s t i  mají celkem 302 členů  k datu 31.12.2010.
 - zde jsou zahrnuty:  nejmladší děti,  mladší a starší žákyně a žáci, dorost, gymnastika, cvičení žen, cvičení mužů, jóga, aerobik,  břišní tance,  rekreační volejbal, florbal, rekreační nohejbal, kickbox

Oddíly  s p o r t u  :  celkem   103  členů  k datu 31.12.2010.
-zahrnují ? VOLEJBAL ženy, muži a kadetky, SOFTBAL dospělí a děti,  NOHEJBAL muži, FLORBAL dorostenky  a muži
  
Musím konstatovat, že vzhledem ke značné nabídce sportovních možností v našem městě dochází k poklesu členské základny.
Žádám proto cvičitele, trenéry a všechny členy T. J. o zvýšení aktivity při získávání nových členů a zakládání nových družstev a oddílů. 


STAV NAŠEHO MAJETKU
- roce 2010 jsme požádali o dotaci z fondů KÚ stř. kraje ve výši 750 tisíc Kč na opravu fasády, opěrné zdi antukového hřiště a schůdků na venkovní cvičiště. Obdrželi jsme 328 319,- Kč
-    naše žádost o dotaci z rozpočtu města na rok 2010 byla odsouhlasena ve výši 200 tisíc Kč    (227)
   s pomocí těchto dotací a vlastních zdrojů jsme provedli opravu severní fasády sokolovny, opatření proti vzlínání zemní vlhkosti, podél severní stěny a  kolem starého vestibulu. Současně bylo nutné provést výměnu rozpadlých nefunkčních svodů.
Dále byla provedena oprava opěrné zdi kolem antukového hřiště. Práce provedla firma  Pazdera. Bývalý sklad LTO byl pronajat na skladový prostor fi JENO.
Co uvažujeme v případě získání dotací
- oplocení a úpravu venkovního cvičební plochy
- opravu  venkovního hlediště a schodiště
Na tyto opravy jsme požádali o dotaci KÚ stř. kraje.
Tyto úpravy se dotýkají  i pozemku v majetku města. Podali jsme  proto žádost o směnu pozemků. Návrh směny bude vysvětlen  v dodatečném samostatném bodu programu po zprávě kontrolní komise.
Žádost byla schválena  zastupitelstvem města dne 28.2.2011.
Vzhledem k situaci firmy SAZKA očekáváme v roce 2011 minimální dotace. Budeme muset zvažovat  v tomto roce další investice a provádět jen nejnutnější opravy a šetřit investice na případné havárie.
Dále jsme nuceni zrušit 50% cestovních účtů a v dalších letech zvýšit oddílové  příspěvky.
V tomto roce jsme oddílové  příspěvky nechali ve stejné výši vzhledem ke zvýšení spolkových  známek.

v současné době jsme požádali o dataci z fondů KÚ ve výši 750 tisíc Kč na opravu fasády, opěrné zdi u antukového kurtu a schodů na venkovní cvičiště.
-    naše žádost o dotaci z rozpočtu města byla odsouhlasena ve výši 200 tisíc Kč.
-    vzhledem  k tomu, že další dotace z výtěžku Sazky a z fondů ČOS budou  zřejmě minimální, budeme muset odpovědně zvažovat v tomto roce další investice a provádět jen nejnutnější opravy a šetřit finance na případné havárie.
Z uvedených skutečností je zřejmé, že rok 2011 a další nebudou pro naši činnost opět příznivé, ale jsem přesvědčen, že společným úsilím  osobní i finanční obětí činnost naší TJ. udržíme na současné úrovni.
     Závěrem chci poděkovat všem, kteří se staráte o chod naší T. J. a v oddílech se staráte o dobré sportovní a kulturní vyžití svých členů a na veřejnosti prezentujete  dobré jméno naší T. J.

Děkuji Vám za pozornost

31.3.2011
Starosta T. J. ing. Jan Štícha


Související články:
Týden Spolu v pohybu (22.09.2023)
Aktuální pravidla sportování v sokolovně (23.11.2021)
Pietní setkání již tento týden (25.10.2021)
Spolu v pohybu (19.09.2021)
Od začátku března jen po hranice města. Co s tím? (02.03.2021)
Sokol se nefláká ani v karanténě! :-) (01.02.2021)
Jedna smutná (31.07.2020)
Letos nově Hurá na prázdniny a noc sokoloven v jednom balení (08.06.2020)
Parkování (06.03.2020)
Sokolské setkání na Velkém Blaníku (13.11.2019)
Uklízíme Česko - tedy my hlavně stráň u sokolky (01.04.2019)
Sokolské oslavy 100. výročí založení Československa (07.11.2018)
Úklid a zazimování hřišť (29.10.2018)
V sobotu na Pochod zimní přírodou? (04.01.2018)
Do sokolovny přišel Mikuláš ... (09.12.2017)
Vystoupení dětských skupin s Mikulášem (01.12.2017)
Pietní akt ke vzniku samostatného československého státu (09.11.2017)
Podzimní úklid (09.11.2017)
Sešli jsme se na Velkém Blaníku (09.11.2017)
Noc sokoloven (06.10.2017)
Týden otevřených dveří má letos tři vrcholy (09.09.2017)
Smutná zpráva (24.01.2017)
Příspěvky 2017 (13.01.2017)
Sokolnovniky 16/04 (09.01.2017)
Procházka zimní přírodou (06.01.2017)
Zdraví (02.01.2017)
Zábava (02.01.2017)
Vlastní skupina (02.01.2017)
Prostory (02.01.2017)
Fyzička (02.01.2017)
Odpočinek (02.01.2017)
Radost (02.01.2017)
Přerušení dodávky vody do sokolovny v úterý 3.1. (02.01.2017)
Vystoupení dětských skupin s Mikulášem (06.12.2016)
Halloween party (07.11.2016)
Halloween party (31.10.2016)
Sokolský sraz na Blaníku (30.10.2016)
Sokolnovniky 16/03 (25.10.2016)
Jaká byla 'Noc sokoloven' ve Vlašimi (02.10.2016)
Noc sokoloven v Týdnu otevřené sokolovny (12.09.2016)
Sokolnovniky 16/02 (13.07.2016)
Vítání prázdnin (05.07.2016)
Tradiční pálení čarodějnic u sokolovny (09.05.2016)
Společný jarní úklid s občerstvením na závěr (04.04.2016)
Sokolnovinky 16/01 (14.03.2016)
VOLEJBALPLES 2016 (03.03.2016)
Dětský karneval 2016 (25.02.2016)
Příspěvky na rok 2016 (09.02.2016)
Dušičková zábava (09.11.2015)
Halloween party aneb Dušičková zábava (26.10.2015)
Sokolnovinky 15/02 (24.09.2015)
Týden otevřených dveří 21-27.9. (10.09.2015)
Sokol v Karibiku (25.08.2015)
Společný jarní úklid s občerstvením na závěr (20.04.2015)
Sokolnovinky 15/01 (10.03.2015)
POZVÁNKA na volejbalový ples 2015 (23.02.2015)
Příspěvky na rok 2015 (08.01.2015)
Smutné zprávy (07.11.2014)
Zájezd na Župní akademii ve Voticích (17.10.2014)
Chcete si přivydělat? (14.09.2014)
Týden otevřených dveří 22-28.9. (11.09.2014)
Sokolnovinky 14/01 (16.08.2014)
Dovolená v kanceláři jednoty (28.05.2014)
Duben měsíc úklidu a čarodějnic (01.04.2014)
Plesovou sezonu končí volejbalový ples (09.03.2014)
Vlašimská plesová sezona v sokolské režii (28.01.2014)
Sokolnovinky 13/03 (02.01.2014)
Vše nej v roce 2014 (30.12.2013)
Příspěvky 2014 (17.12.2013)
Příprava Šibřinek (21.11.2013)
Maškarní ples (Šibřinky) (09.11.2013)
Pojďte s námi slavit republiku na Blaník! (27.10.2013)
Sokolnovinky 13/02 (11.06.2013)
Sokolský outdoorový sport na jaře (06.05.2013)
Sokolnovinky 13/01 (06.03.2013)
Provoz kanceláře na konci roku (27.12.2012)
Šibřinky ? maškarní ples k výročí 120ti let T. J. Sokol Vlašim (06.12.2012)
Maškarní ples (Šibřinky) k výročí 120ti let (29.10.2012)
Týden otevřených dveří (27.08.2012)
Pozvánka na valnou hromadu T. J. Sokol Vlašim (08.03.2012)
Usnesení valné hromady ze dne 31.3.2011 (02.05.2011)
Zpráva o činnosti sportovních oddílů T. J. Sokol (01.04.2011)
Valná hromada T. J. Sokol Vlašim (16.03.2011)
| Autor: rh | Vydáno dne 02. 05. 2011 | Počet přečtení: 2796 | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář" | Informační e-mailVytisknout článek
Nejbližší akce
<   Červenec   >
PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     
Stručně
02.01.2023: Fotky 2022
Asi nejpřehlednější pohled na fotky nabízí sekce historie. Už nabízí i kompletní rok 2022. Najdete se?

11.09.2022: Dobré zprávy
Získali jsme dotaci od města Vlašim i MUJ KLUB od Národní sportovní agentury - DĚKUJEME! Pivnice má nového provozovatele - prý se pokusí rozjet znovu i kuchyň! SKVĚLE!

06.09.2022: Muži softbal těsně podlehli Ekonomu
Těsné vedení v poslední směně Ekonom srovnal na 6:6 a v tie-breaku přidal další bod, na který domácí Vlašim už nedokázala reagovat
© 2020 -tk- Sokol Vlašim. Všechna práva vyhrazena.